You are currently viewing Certifikat nr 2 till Convise Linköping AB

Certifikat nr 2 till Convise Linköping AB

Insyningen skedde tillsammans med certifieringsingenjörer ifrån SBSC i augusti. Och från 2018-09-15 gäller vårt certifikat på Convise Linköping AB.

Vi är så klart stolta och glada att ha klarat denna certifiering. Vi hoppas att flera utav sprinklerkonsultfirmorna där ute följer i våra fotspår för att höja kvalitetssäkringen även i projekteringsskedet utav sprinklersystem. Vi vet alla inom branschen vilka hårda krav som ställs på anläggarfirmor och besiktningsmän, och ser det som en självklarhet att dessa krav också ställs mot projektörer utav sprinklersystem.

Den nya normen SBF 2016:1 har Brandskyddsföreningen i samarbete med Sprinklerfrämjandet, Installatörsföretagen, Svensk Försäkring, Sveriges Brandkonsultförening och SBSC arbetat fram och den gäller från och med 2016-12-01.

I SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem och i SBF 501 Regler för boendesprinkler anges att projektering ska utföras av behörig ingenjör inom vattensprinkler. Till skillnad mot de formella krav som finns på momenten, installation, driftsättning och besiktning så har det saknats formella krav på det företag som utför projekteringen. Normen SBF 2016:1 har tagits fram för att komplettera övriga normer och säkerställa att även förstudie, systemutformning och projektering omfattas på ett formaliserat sätt. På så sätt är hela kedjan av ett sprinklersystem kvalitetssäkrat för berörda parter.

För mer info se
SBSC:s