You are currently viewing BST Teknikkonsultverksamheten utökas

BST Teknikkonsultverksamheten utökas

BST Teknik AB är ett av de ledande konsultföretagen inom sprinklerdesign/projektering i Sverige med kontor i Stockholm.

BST Tekniks positiva gensvar från marknaden har lett till att vi önskat expandera verksamheten till andra regioner. Nu öppnar vi, inom kort, kontor i Linköping vilket är helt i linje med koncernens tillväxtstrategi. Det geografiska området från Nyköping i norr till Jönköping i söder är en region med stor tillväxt och god potential varför vi har haft ögonen på området under en längre tid. När vi nu funnit en mycket kompetent och lokalt representerad ledning känns därför satsningen helt rätt.

Det är högtryck inom byggbranschen och vi liksom våra konkurrenter kämpar med samma kärnfrågor; att finna medarbetare med kompetens, erfarenhet, drivkraft och engagemang.

BST Teknik är det lilla-stora företaget med snabba beslutsvägar som bygger på engagemang, kvalitet och en nöjd kund. Alla medarbetarna inom företaget får plats och får sin röst hörd, deras personliga utveckling samt kunden står i fokus. Vi ser verkligen fram emot samarbetet med våra nya kollegor och kunder.