You are currently viewing Brandkonsulten till koncernen

Brandkonsulten till koncernen

Convise ägare BST-gruppen har förvärvat Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB är ett mycket välrenommerat brandkonsultföretag som vuxit sig starka på flera marknader i Sverige med kontor i Stockholm, Göteborg, Norrköping och Umeå. Bolaget grundades av Kjell Fallqvist 1990 och har utvecklats till en marknadsledande aktör som aktivt driver utvecklingen av brandkonsulttjänster framåt. Uppdragen som bland annat innefattar brandskyddsprojektering, rådgivning och utbildningar utförs åt ofta återkommande kunder inom många olika sektorer.

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB som blir en självständig enhet inom BST-gruppen utgör tillsammans med Convise och Nordiska Brand en marknadsledande konstellation inom brandskydd med drygt 100 medarbetare. Convise och Brandkonsulten AB arbetar redan idag i många gemensamma projekt och vi ser fram emot att tillsammans utveckla projekteringen av brandskydd i landet.