You are currently viewing Arla Kallhäll

Arla Kallhäll

Vi har fått uppdrag att projektera 2st om- och tillbyggnader på Arla Kallhäll. Den ena omfattar en tillbyggnad utav kyllagret som kommer att skyddas med ESFR-Sprinkler. Den andra delen omfattar ett Emballagelager, där kommer vi att starta med en Arbetet påbörjas omgående och beräknas vara helt färdigställt under februari-mars. Projekteringen utförs enligt ABK09.

Projektansvarig är Jonathan Eriksson, och Handläggare i projektet är Mathias Storm och Sofia Klang.