Jobba hos oss

Att jobba som sprinklerprojektör

Hos Convise ser vi på alla anställda som unika individer som alla fungerar bäst på olika sätt. Convise är en flexibel arbetsplats där vi jobbar mycket med devisen ”frihet under ansvar”. Inte alla vill varje dag gå till en fast arbetsplats och jobba 8 till 17, utan jobbar hellre hemifrån eller ute på ett projekt. Hos oss på Convise ser vi inte detta som ett problem utan snarare som ett arbetssätt för att få nöjdare personal som mår bättre.

Hos Convise är dina arbetsuppgifter att projektera sprinklersystem och sprinklerhandlingar för olika byggprojekt. En vanlig arbetsdag kan innebära att man med MagiCad projekterar sprinklerrör och placering utav sprinklerhuvuden och att man samordnar dessa dragningar med övriga installationssystem i en byggnad. Denna samordning kan utföras i Navisworks eller Solibri men även genom verktygen som tillhandahålls i MagiCad och AutoCad. Samordning sker även med Konstruktörer för att godkänna en håltagning i en bärande konstruktion eller med Arkitekter för exakt placering utav ett sprinklerhuvud i undertak. Vi träffas i olika mötesforum i projekten där denna samordning avhandlas men även planering mer övergripande i projekt, med leveranstider utav handlingar osv. Nästa dag jobbar du med hydrauliska beräkningar utav ett sprinklersystem och fastslår rördimensioner. För att veckan efter jobba med att plotta ritningar och exportera olika former utav modeller och utbyter denna information med övriga projektdeltagare.

Det är roligt att gå till jobbet! Alla kan vi olika saker och är bra på olika saker. Jag kan anpassa mitt sätt att jobba till min livssituation, och det är en härlig ”aura” på kontoret. Vi håller en bra standard, och vi försöker hålla oss up-to-date. Man tänker ofta att det inte är så märkvärdigt – vi gör ju bara vårt jobb – men sedan får man se vad andra gör eller har gjort, och förstår att det inte är så självklart ändå. Vi försöker göra ”rätt” i ett projekt – finns det en CAD-manual, så jobbar vi enligt den. Finns det en utskicksdag, så skickar vi på den dagen.

Monika, sprinklerprojektör

Jag tror att teamet som vi har gör arbetsplatsen unik. Etnicitet, religion och bakgrund har aldrig spelat någon roll på denna arbetsplats – alla accepterar varandra för vilka de är. Att man kan vara öppen samt har direktkontakt med chefen (som på detta ställe är mer som en ledare) värderar jag högt. Jag tror också att kunderna känner att handlingarna är väl genomarbetade och levereras med god kvalité. Lovar jag att leverera en viss dag så håller jag det.

Soufian, sprinklerprojektör