Om oss på Convise

Om oss

Convise är en sprinklerkonsultfirma som tar en stolthet i att vara noggranna och lösa problem innan de uppstår. Vi är genuina i vårt engagemang och driver alla projekt för att slutprodukten och resan dit ska vara av hög kvalité. Vi tror på utveckling av vår personal som en stark grund för att kunna utveckla vårt bolag och våra leveranser till kund. För oss är det självklart att en modern arbetsplats innebär flexibilitet och ett aktivt ledarskap som ser och bygger talanger.

Vi har familjär stämning på företaget där alla tar stort eget ansvar och aldrig tvekar att hjälpa en kollega. Vi kompetensutvecklar alla individer som genast bidrar till att skapa en bra och rolig arbetsplats. Vi jobbar proaktivt i projekt och värdesätter högt att vara den pålästa och väl insatta konsulten i ett projekt. Detta för att hjälpa våra kunder att komma med lösningar på frågor ofta redan innan de uppstått.

Jonathan

Att ha en ledare som ser alla individers lika värde och får alla att känna sig involverade är inte alls vanligt på arbetsplatser idag. Det finns en unik trygghet och gemenskap inom företaget. Det är alltid extra kul när kunden efter avslutat projekt specifikt väljer ens tjänster i sina nästa projekt. Vi är trots allt en av de mindre disciplinerna på installation, men oftast har vi mer kontroll än de större och är drivande part, framförallt i samordningsprocessen.

Samir

Kvalitet och miljö

Alla handlingar som levereras av Convise interngranskas av utomstående person till projektet samt kollisionkontrolleras alltid mot andra förekommande installationer inom projekten. Detta dokumenteras och lagras för spårbarhet och eventuella frågor som kan uppstå under byggprocessen.

Vi ser till att de handlingar som produceras av oss har hög nivå gällande möjligheterna till ett bra materialval ur miljöhänseende. Flexibelt materialval möjliggör för samtliga externa byggvarubedömningar och specifika produkter föreskrivs sällan för att möjliggöra en produkt med minimal miljöpåverkan.

Vi är den första certifierade Sprinklerkonsultfirman enligt normen SBF 2016:1. Detta innebär att vi har ett väl utvecklat kvalitetssystem för uppföljning och kontroller utav våra leveranser till våra kunder.

Vision och mål

Vi kommer aktivt arbeta för att bli en ledande aktör inom projekteringsarbeten och som installationssamordnare. Vi kommer genom personalens initiativ och engagemang arbeta med de modernaste verktygen och metoderna för att ge effektivare och bättre service. Vi ser ständigt högre krav på detaljeringsnivå i projekteringsprocessen och kunder ställer högre krav på att våra modeller innehåller mera information. Här kan vi vara en resurs för våra kunder genom att hålla i modellsamordningsprocessen i ett projekt och utföra kollisionskontroller och informationsavtagning från modellerna. Vi kommer att fortsätta förbättra vårt redan högkvalitativa arbetssätt för att vara ett av de bästa certifierade sprinkler projekteringsbolag i Sverige.

 

Våra kunder