Arbetssätt

Vårt arbetssätt

Vi tar en stolthet i att vara noggranna och lösa problem innan de uppstår. Både mot kund och internt. Vi är genuina i vårt engagemang och driver alla projekt för att slutprodukten och resan dit ska vara av hög kvalité. Vi tror på utveckling av vår personal som en stark grund för att kunna utveckla vårt bolag och våra leveranser till kund. För oss är det självklart att en modern arbetsplats innebär flexibilitet och ett aktivt ledarskap som ser och bygger talanger.

Vi är stolta över att vara ett av Sveriges certifierade sprinkler-projekteringsbolag.

Kvalitetsansvar

Alla handlingar som levereras av Convise interngranskas av utomstående person till projektet samt kollisionkontrolleras alltid mot andra förekommande installationer inom projekten. Detta dokumenteras och lagras för spårbarhet och eventuella frågor som kan uppstå under byggprocessen.

Miljöansvar

Vi ser till att de handlingar som produceras av oss har hög nivå gällande möjligheterna till ett bra materialval ur miljöhänseende. Flexibelt materialval möjliggör för samtliga externa byggvarubedömningar och specifika produkter föreskrivs sällan för att möjliggöra en produkt med minimal miljöpåverkan.

Certifiering

Vi är den första certifierade Sprinklerkonsultfirman enligt normen SBF 2016:1. Detta innebär att vi har ett väl utvecklat kvalitetssystem för uppföljning och kontroller utav våra leveranser till våra kunder. Minst en gång om året genomför även SBSC en insyn hos oss för att säkerställa att vi följer ställda krav i normen.

Våra certifikat och Behöriga Ingenjörer Vattensprinkler är:
Convise Stockholm
Jonathan Eriksson
Soufian Ekasriouen
Samir Ekasriouen

Convise Linköping
Peter Eriksson
Johan Widell
Sebastian S Eriksson

Vision och mål

Vi kommer aktivt arbeta för att bli en ledande aktör inom projekteringsarbeten och som installationssamordnare. Vi kommer genom personalens initiativ och engagemang arbeta med de modernaste verktygen och metoderna för att ge effektivare och bättre service. Vi ser ständigt högre krav på detaljeringsnivå i projekteringsprocessen och kunder ställer högre krav på att våra modeller innehåller mera information. Här kan vi vara en resurs för våra kunder genom att hålla i modellsamordningsprocessen i ett projekt och utföra kollisionskontroller och informationsavtagning från modellerna. Vi kommer att fortsätta förbättra vårt redan högkvalitativa arbetssätt för att vara ett av de bästa certifierade sprinkler projekteringsbolag i Sverige.

Vill du veta mer?